SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  23. APR 2024
  Utorok
 • Plasty
  14. MÁJ 2024
  Utorok
 • Papier
  24. APR 2024
  Streda
 • Sklo
  20. MÁJ 2024
  Pondelok
KOCHANOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC KOCHANOVCE

V juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v západnej časti doliny Tople leží dedina Kochanovce. O Kochanovciach sa prvýkrát spomína v r. 1377 v súvislosti so stanovením hranice už existujúcich panstiev Kučín a Tročany. Kochanovce boli založené šoltýsom s usadlíkmi podľa zákupného práva v polovici 14. stor. na majetku zemanov z Tročian. Kochanovce (Kochanfalua, villa Kohan) sa v najstarších písomnostiach uvádzajú v r. 1377, 1384 a 1387, keď Mikulášov syn Gregor z Tročian mal tu kúriu a používal predikát „de Kohan“.