SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

V juhozápadnej časti Nízkych Beskýd, v západnej časti doliny Tople leží dedina Kochanovce.

O Kochanovciach sa prvýkrát spomína v r. 1377 v súvislosti so stanovením hranice už existujúcich panstiev Kučín a Tročany. Kochanovce boli založené šoltýsom s usadlíkmi podľa zákupného práva v polovici 14. stor. na majetku zemanov z Tročian. Kochanovce (Kochanfalua, villa Kohan) sa v najstarších písomnostiach uvádzajú v r. 1377, 1384 a 1387, keď Mikulášov syn Gregor z Tročian mal tu kúriu a používal predikát „de Kohan“.

Názov obce je podľa F. Uličného odvodený od mena Kochan, ktorý mohol byť prvým šoltýsom Kochanoviec. V r. 1427 dedina patrila Jakubovi z Kalnišťa a v 16. stor. sa opäť stala vlastníctvom zemanov z Tročian a ich príbuzných z Oľšaviec a Raslavíc. V 17. a 18. stor. vlastnili dedinu Kohányovci a v 19. stor. prešla do držby Bánovcov. 

Podľa portálneho súpisu z r. 1427 boli sedliacke domácnosti zdanené od 25 port, čím sa Kochanovce zaradili k stredne veľkým dedinám. V 16. stor. postupne dochádzalo k sociálnemu úpadku sedliakov, ktorí sa buď odsťahovali, alebo sa stali želiarmi. Úpadok sa prejavil v znížení počtu obyvateľov a následne aj domov takže v r. 1600 bolo v dedine už len 6 obývaných poddanských domov. K postupnému nárastu došlo v 18. stor., kedy sa počet obyvateľov výrazne zvýšil. V r. 1787 bolo v obci 25 domov a 176 obyvateľov a v r. 1828 žilo v 28 domoch 229 ľudí. Dedinčania sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom.